Læreruddannelse til Alsion

Enhedslisten vil i det nye byråd arbejde for at vi får en del af læreruddannelsen flyttet til
Alsion.
Fysiklærere er efterspurgte i hele landet. Vi vil arbejde for at linjefaget for fysiklærere
kommer til Alsion og at vi laver en særlig pædagogisk uddannelse som passer til vores
satsninger på VidensBy og herunder House of Science. Vi har ligeledes en stor udvikling i
gang på Sønderskov-skolen, hvor naturfag er en central del.
Et andet ansøgerfelt:
Det almindelige ansøgerfelt til læreruddannelsen er mennesker der vil arbejde med børn ,
og ofte er det musikalsk og kreativt begavede mennesker. Det er vigtigt at en skoles
lærere afspejler omgivelserne. Vi vil derfor gerne have folk med et naturvidenskabeligt syn
på verden til at søge om at blive lærer. Mennesker der ellers vil vælge en ingeniør
uddannelse. Vi har bevilget 35 millioner kr. til at etablere en ny ingeniøruddannelse på
Alsion.
Vi vil undersøge om vi sammen med den nye ingeniøruddannelse kan få linjefaget i
Fysik/kemi til Alsion. Der kan være nogle fag i begyndelsen af studiet der er fælles, og
måske kan man vente med at vælge til man har haft et halvt til et helt år af studiet. Vi
mener også at en pædagogisk del på en ingeniøruddannelse vil styrke
ingeniøruddannelsen. Mange gange står ingeniører i en formidlingssituation hvor de skal
forklare et indviklet projekt. Det kan være en gensidig fordel for begge studier.
Sønderborg Kommunen satser på en massiv uddannelse af eks. dagplejere og andre på
det pædagogiske område, så vi har allerede pædagogiske uddannelser trukket til
kommunen.
På Sønderskov-skolen er vi ved at finde ud af hvordan projektstyret undervisning kan
udvikles. Her er naturfagene en vigtig del, og vi får måske brug for lærere, der har
specielle kvalifikationer til denne undervisning.
Vi har i 10 år satset på at udvikle naturfagsundervisningen i folkeskolerne med ”House of
Science” og det vil derfor være nærliggende, at en ny læreruddannelse har praktikforløb
sammen med både Sønderskov-skolen og ”House of Science”.
Derudover har vi vore gode virksomheder, som kan understøtte at en læreruddannelse i
naturfag bliver virkelighedsnær og ikke et rent videnskabsfag. Vi har mulighed for sammen
med UC Syd i Haderslev at lave en særlig læreruddannelse, som i højere grad tager det
omgivende samfund ind i uddannelsen og skræddersyr uddannelsen til virkeligheden i
Sønderborg Kommune.
Der er mangel på naturfagslærere, og derfor er vi sikre på, at en sådan uddannelse vil
blive efterspurgt i resten af landet, og at folk fra hele landet vil søge den.
Venlig hilsen
Anders Brandt
Byrådsmedlem
Enhedslisten

Pensioneret naturfagslærer
Ken din kandidat på detaljen