Må man tage Servicehunden med til Myndigheden?

Læserbrev fra Enhedslisten Sønderborg:

På en Messengerbesked – efter en travl dag i valgkampen – fik vi i Enhedslisten Sønderborg en henvendelse fra en fyr: Han har modtaget afslag fra kommunens myndighedsafdeling på en ansøgning om at få en servicehund, til at afhjælpe de problemer han har med social angst.

Især et af argumenterne for ikke at tildele en manden en servicehund får os i Enhedslisten Sønderborg til at mene, at det kommende byråd bør lægge en ny linje, når det kommer til servicehunde:

Argumentet går på, at vores fyr ikke behøver støtten fra servicehunden, fordi han får bostøtte fra kommunens socialfaglige personale. Der er intet så skønt som socialpædagogisk støtte, når der er brug for det. Men lige her mener vi, at kommunens logik bør vendes om:

Hvis både en servicehund og af socialpædagogisk personalestøtte kan afhjælpe det samme problem, men modtageren foretrækker støtten fra en servicehund, så bør kommunen bakke op om servicehunden.

Servicehunde kan både hjælpe med praktiske og sociale problematikker for både mennesker med et handicap eller en psykisk lidelse. Og hvis servicehunde som supplement kan afhjælpe noget af det stigende pres på kommunens pædagogiske personale, så bør vi gøre brug af det.

Sønderborg Kommune har i flere år været opsøgende over for mennesker med et handicap eller psykiske udfordringer i forhold til at anvende teknologiske hjælpemidler som en del af støtten. Du kan få lifte og kropsbårne hjælpemidler og ’show my day’-programmer, men det nye byråd bør også tage en opfordring med til myndighedsafdelingen om i højere grad at tage servicehunde med i hjælpemiddel-porteføljen

Bragt i SønderborgNyt 7. oktober 2021:

KV21 – Debat: Servicehunde skal med i hjælpemiddel-porteføljen