Årsberetning 2022

Årsberetning 2022 Enhedslisten Sønderborg

Antal medlemmer: 44 medlemmer pr. 1/2 2022.

Bestyrelsen: Kristoffer Gorm Hansen, Asger Romme, Ida Lorenzen, Lone Lønholm, Johanna Precht, Angela Coriand og Tenna R. Kristensen

Antal møder 2022: Der har været afholdt ni bestyrelsesmøder heraf var de tre som medlemsmøder, hvor alle medlemmer kan deltage. Bestyrelsesmøder foregår med dagsordener og referater og afholdes i privat regi hos et bestyrelsesmedlem, mens medlemsmøder oftest afholdes på Sønderborg Hus.

Bestyrelsens arbejdsopgaver: Her kan det nævnes, at en del opgaver i løbet af året har været af praktisk karakter i forbindelse med folkeafstemning og folketingsvalg.  Vi har også beskæftiget os en del med emner aktuelt for byrådsarbejdet, ligesom der også været god plads til politiske diskussioner bl.a. vedr. vores mærkesager som f.eks. nedrivning af Stenbjergparken og modstand mod Als-Fyn broen, men også andre politiske sager. Vi har desuden nogle områder, som vi meget længe har ønsket at få styrket. Bl.a. har vi manglet en bankkonto for at kunne få kommunens partistøtte udbetalt. Vi har valgt at åbne en konto i Broager sparekasse, som viste sig at være den billigste. Derudover har vi nu fået en kasserer, som vil ordne vores regnskab.  Vi har også fået styrket vores facebookgruppe og har nu flere administratorer, som kan lægge opslag ud. Vi har god kontakt til ungdomsafdelingen, idet Kristoffer er bindeleddet mellem Rød Grøn Ungdom (RGU) og afdelingens bestyrelse. RGU hjalp os f.eks.  med plakatophængning og omdeling af foldere. Asger er som byrådskandidat og udvalgsformand naturligvis meget engageret i byrådsarbejdet. Han har i det forløbne år taget mange kampe for Enhedslisten. Selvom Enhedslisten er en del af byrådskonstitueringen, så er der ikke alle aftaler og beslutninger, som Enhedslisten kan være enig i – og Asger har flere gange stået alene med synspunkter. Der er bred enighed i bestyrelsen om, at Asger gør det utroligt godt. Der er etableret en baggrundsgruppe, som p.t. foruden Asger også består af Johanna og Ida. Gruppen gennemlæser og gennemgår dagsordener til byrådsmøderne. P.t. har Asger barselsorlov frem til 1. maj. Johanna er suppleant. Johanna er desuden vores regionsrådskandidat og folketingskandidat og er desuden aktiv i partiet og deltager bl.a. som delegeret til partiets årsmøde og i seminaret for region- og byrådskandidater.

Aktiviteter: Vi forsøger at holde kontakt med vores medlemmer/bagland.  Vi inviterede derfor til et socialt arrangement en lørdag i juni måned til Nordals Naturpark, som dog ikke blev til noget, da der var for få tilmeldte. Vi overvejer om vi skal gentage invitationen på et senere tidspunkt.

Folketingsvalg: Vi fik hængt godt med plakater op og delt en masse foldere ud, og vi holdt et hyggeligt valgplakatophængnings ”fest” hos Asger, hvor mange af vores medlemmer og sympatisører, deltog. Folketingskandidat Søren Egge besøgte Sønderborg en eftermiddag og fik lidt at vide om vores mærkesager. Valgkampe er generelt en ret stor mundfuld for vores lille afdeling.  Det mærkes tydeligt, at vi ikke har noget stort pengestærkt partiapparat i ryggen. Vi forsøger at gøre det så godt vi kan, med de kræfter vi nu engang har. Valgresultatet var ikke så godt for Enhedslisten – vi gik en del tilbage.  Det har naturligvis ført en selvransagelse med sig internt i Enhedslisten.

Når man ser tilbage på 2022, så har det været et godt år lokalt for vores afdeling. Men knapt så godt for Enhedslisten på landsplan. Vi håber at røde og solidariske vinde blæser vores vej til næste folketingsvalg.

På vegne af bestyrelsen, Tenna R. Kristensen, kontaktperson.