Trives sårbare børn i Sønderborg Kommunes Skoler?

Enhedslistens byrådsmedlem Asger Romme skriver:
Elevernes trivsel og læring bliver nødt til at fylde noget mere, når vi laver strategier for vores skoler og når vi
evaluerer os selv i Sønderborg Kommune.
Børn & Uddannelsesudvalget modtog onsdag evalueringen af indsatsen ”Specialviden er vigtigere end
specialinstitutioner”. Evalueringen indeholder flere vigtige indsigter. Men der er desværre også nogle vigtige
temaer, der mangler fokus.
Blandt vigtig viden vi kan tage med os, peger skolernes personale og ledelse bl.a. på for lange
arbejdsprocesser, før et barn med udfordringer kan få støtte, og at der kan være mangel på ressourcer,
økonomi og viden til at håndtere børnenes behov. Det bør være guidende for Børn & Uddannelsesudvalget, at
vi hjælper skolerne med at håndtere disse udfordringer.
Til gengæld mangler evalueringen mest centralt at give svar på spørgsmålene: Lykkes vi faktisk med at
tilbyde sårbare børn et skoletilbud, hvor de trives og hvor de lærer det de har brug for? I Enhedslisten
Sønderborg er det disse spørgsmål, som vi er mest optagede af. Hvis spørgsmålene har været vigtige for
strategien, så kan man ikke se det i evalueringen.
Vi ville gerne have set opgørelser på, i hvor høj grad de børn, der bevæger sig mellem almen-område og
specialområde, trives, og hvad deres læringsudbytte er? Er der forskelle i trivsel og læring, alt efter om
børnene er i Kløver-Skolen, Fjordskolen, Huholt, en specialklasserække, en tvillingeklasse, en almen klasse
eller en Nest-klasse?
I Enhedslisten Sønderborg frygter vi, at hvis man kun beskæftiger sig med indsatsens hovedspørgsmål –
”lykkes vi med at inkludere flere sårbare elever i den almene undervisning?”, men ikke holder indsatsen op
mod konsekvenserne for børnenes trivsel og læring, så risikerer vi at ende med et ringere skoletilbud for alle.
Vi skulle gerne arbejde frem mod det modsatte – en skole hvor alle børn trives og lærer det, de har brug for,
uanset om de har særlige udfordringer eller ej og uanset om de går i en almen klasse eller et specialiseret
skoletilbud.