Ø vil hellere bruge 500.000 kr på børn- og unge området end på eksterne konsulenter

Ø vil hellere bruge 500.000 kroner på børn- og ungeområde end bruge dem på eksterne konsulenter.

Det koster op mod en halv million kroner at få en ekstern analyse, der skal vise Sønderborg Kommune, hvor
der kan spares på det specialiserede børn- og ungeområde.
Det besluttede et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre i mandags ved et ekstraordinært møde i
Børne- og Uddannelsesudvalget.
I Enhedslisten stiller vi os tvivlende ved, om det er den rette måde at sikre finansiering til det hårdt prøvede
specialiserede børne- og ungeområde.
Analysen skal sammenligne Sønderborg Kommunes forvaltningsprocedurer med de andre kommuners, for at
se, om andre har en mere effektiv måde at administrere specialområdet på.
Landet over har kommunerne det samme problem med at finde penge til et område, der kræver flere og flere
ressourcer. Vi kan derfor ikke se, at enkelte småjusteringer kan løse det altafgørende problem:
Specialområdet er kronisk underfinansieret.
Kommunernes Landsforening gør allerede meget for at dele viden på dette område. F.eks. har en stor
delegation lige været afsted fra Sønderborg til KLs Børn og Unge-Topmøde for at dele erfaringer med landets
øvrige kommuner.
Det vil derfor undre os meget, hvis der ud fra den eksterne analyse vil komme viden, som Sønderborg
Kommune ikke har adgang til i forvejen.
På den baggrund stemte Enhedslisten imod forslaget: Vi vil hellere bruge de 500.000 kroner på det
specialiserede børn- og ungeområde end bruge dem på eksterne konsulenter.