Stop PFAS-udledningerne til Augustenborg Fjord


Sønderborg Lufthavn udleder PFAS til Augustenborg Fjord. I Enhedslisten Sønderborg mener vi, at vi må
stoppe ulykken og inddæmme forureningen.
Det kræftfremkaldende ”evighedskemikalie” PFAS er desværre konstateret adskillige steder i Sønderborg
Kommune. Ved Sønderborg Lufthavn er grænseværdierne i grundvandet overskredet op til 2500 gange.
Det er slemt nok. Men det bliver værre af at forureningen spreder sig fra lufthavnsarealet til Augustenborg
Fjord via lufthavnens drænrør. Ved udløbene overskrides grænseværdierne op til 68 gange.
Foreløbig er afgørelsen om evt. påbud blevet udskudt: Dels er der ikke var græssende dyr på området. Dels
antages grundvandet at strømme i en fordelagtig retning. Dels skrabes der ikke muslinger inden for
lufthavnens adgangszone.
Her må vi tilstå at vi ikke er helt så ubekymrede i Enhedslisten Sønderborg: Hvordan spreder PFAS sig
faktisk i Augustenborg Fjord, når forureningen har forladt drænrørene? Hvordan spreder PFAS sig i fjordens
fødekæder, når først kemikaliet er i vandet?
Det bliver kompliceret at oprense de øvrige PFAS-forekomster i kommunen. Men ved Augustenborg Fjord
har vi mulighed for at begrænse skaden. Der er nok af viden til at afgøre, at mennesker og dyr ved
Augustenborg Fjord ikke fortjener, at PFAS spreder sig yderligere i området.
Sønderborg Kommune er medejer af lufthavnen og vi bør derfor bruge vores medejerskab til at sikre at vi får
standset ulykken og inddæmmet udledningen af PFAS til Augustenborg Fjord.