Sønderborg Forsyning stopper fyring med gas

Sønderborg Forsyning slukker for alle gasfyrede anlæg og bruger fremover mere halm til fjernvarme. Det er et væsentligt skridt videre i retning af CO2 neutralitet.
Halmfyring er dog problematisk, da det fjerne humus fra de marker hvor kornet er dyrket. Halmfyring er derfor kun et skridt på vejen til en omstilling til en mere bæredygtig verden.
Vi skal hurtigt videre med omstillingen.
LÆS HER