Pas på vores gamle bygninger!

Vores gamle bygninger er vigtige. De skaber hyggelige byrum, hvor det er rart for
mennesker at opholde sig. De rummer historien om de mennesker, som i sin tid
byggede og levede i dem. De vidner desuden om gamle håndværk, som næsten ikke
findes mere, samt om en arkitektur fra dengang, hvor man gjorde sig umage, når der
skulle bygges nyt. De er bygget på et tidspunkt, hvor materialer var dyre og
arbejdskraften billig. Derfor gjorde det ikke så meget, at det tog tid at opføre en
bygning og forsyne den med flotte detaljer, vinduer og døre.
Vi mener derfor i Enhedslisten, at Sønderborg kommune skal passe på sine flotte
gamle bygninger både på landet, i landsbyerne og i de større byer. Vi går ind for
bevaring og ikke hovedløs og kortsigtet nedrivning. Vi ser ikke nogen modsætning
mellem bevaring og udvikling. For det betaler sig at sætte gamle bygninger i stand
og skabe gode miljøer, hvor folk har lyst til at være og opholde sig. Flere
undersøgelser, bl.a. gennemført af Realdania, har vist at bevaringsværdige
enfamiliehuse har højere værdi, helt op til 30 procent mere end gennemsnittet, og
skaber værdi for naboerne; jo flere bevaringsværdige bygninger, jo højere
merværdi, helt op til 13 procent, for ikke-bevaringsværdige bygninger og boliger i
kommunen. Målt på bundlinjen skaber den gamle bygningsarv med andre ord værdi:
nye borgere betyder flere skatteydere i kommunen, vedligeholdelse sikrer
håndværkerne spændende arbejde og turister skaber nye arbejdspladser i
lokalområdet.
Ansvaret for landets bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er kommunernes.
Det er dem der, gennem kommune- og lokalplaner, administrerer tilladelser til
istandsættelser, tilbygninger og eventuelle nedrivninger. Det er altså de valgte
kommunalpolitikere, sammen med de kommunale forvaltninger, der har indflydelse
på, hvordan vi forvalter bygningskulturarven.
Vi håber i Enhedslisten, at den nye kommunalbestyrelse er sig dette bevidst. Og i
Sønderborg byråd vil Enhedslisten arbejde for at det sker! Jeg har i denne
byrådsperiodeperiode mange gange taget en debat, hvor jeg har modsat mig
nedrivning af huse med kulturværdier.